Trenger du tolk? Statsautorisert tolk norsk/engelsk
Ring direkte 93 40 42 01ErfaringKontaktLenkerpost@engelsktolk.netCV

Tilbyr tolke- og oversettertjenester
til offentlig og privat sektor.

Lang erfaring, spesielt med tolking
for rettsvesen og politi.

Konferansetolking innenfor arbeidsliv,
næringsliv og helsevesen.

Holder til i Bergen, men tar oppdrag over hele landet.
 

Aktuelle tolkeområder: Juridisk bistand, politi, rettsvesen, helse, psykisk helse, sosial- og trygdevesen, utdanning og undervisning, utlendingsforvaltning. Altuelle  tolkemetoder: konsekutivtolking, simultantolking