Trenger du tolk? Statsautorisert tolk norsk/engelsk
Ring direkte 93 40 42 01ErfaringKontaktLenkerpost@engelsktolk.netCV

Vil du finne ut mer? Her finner du lenker til nettsteder med interessant informasjon om tolkeyrket, om utdanningsmuligheter, om Norsk Tolkeforening og om nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, IMDI.

Den viktigste lenken er den til Norsk tolkeregisters nettside, Tolkeportalen. Dette er en svært god ressursside for deg som søker etter tolk.


Tolkeportalen

Norsk tolkeforening

IMDI

Om autorisasjonsprøven

 

Aktuelle tolkeområder: Juridisk bistand, politi, rettsvesen, helse, psykisk helse, sosial- og trygdevesen, utdanning og undervisning, utlendingsforvaltning. Altuelle  tolkemetoder: konsekutivtolking, simultantolking