Trenger du tolk? Statsautorisert tolk norsk/engelsk
Ring direkte 93 40 42 01ErfaringKontaktLenkerpost@engelsktolk.netCV

Utdannelse:

 

Mars 2007

Bevilling som statsautorisert tolk i engelsk-norsk, Universitetet i Oslo.
 

Aug. 05 - des. 06

Tolkeutdanningen ved Universitetet i Bergen. Emner: Tolketeori i praksis og Realia og terminologi
 

Aug. 04 - mai 05

Engelsk fagspråk og oversettelse, Norges Handelshøyskole
 

Jan. 98 - des. 98

Praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen
 

Aug. 95 - sept. 97

Engelsk hovedfag, Universitetet i Bergen. Tittel på hovedoppgave: An investigation of humour in Politically Correct English.
 

Jan. 95 - jun. 95

Engelsk mellomfag, Universitetet i Bergen
 

Jan. 94 - des. 94

Religionsvitenskap grunnfag, Universitetet i Bergen
 

Jan. 93 - des. 93

Engelsk grunnfag, Universitetet i Bergen
 

Jan. 92 - des. 92

Etnologi grunnfag, Universitetet i Bergen

 

 

Kurs:

 

Nov. 2005

Kveldskurs (1 dag), emne Rettstolking, Noricom, Bergen
 

Nov. 2005

Tredagers kurs, emne Tolkens ansvarsområde, Universitetet i Bergen for Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI)

CV Utskriftsvennlig CV utskriftsvennlig

 

 

Aktuelle tolkeområder: Juridisk bistand, politi, rettsvesen, helse, psykisk helse, sosial- og trygdevesen, utdanning og undervisning, utlendingsforvaltning. Altuelle  tolkemetoder: konsekutivtolking, simultantolking